Projektid

Margel Grupp OÜ projekti 64002300179 kaasfinantseeritakse EAFRD fondi meetme 6.4 „Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas“ vahenditest.

Projekti sisuks on puidutööstuse tootmishoone ehitamine ning projekti eesmärgiks on laiendada maapiirkonna ettevõtlussuundi mittepõllumajanduslikes valdkondades, parandades ettevõtte konkurentsivõimet, laiendades teeninduspiirkonda, suurendades toodangusortimenti ja ressursiefektiivsust ning säilitades olemasolevaid ja luues juurde uusi töökohti.